Arazi Sahipleri Taşıma Ruhsatı

Yukarıdaki Belgelere ek olarak;

  • Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
  • Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
  • Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

İlgili evraklar ile ikamet ettiğiniz Emniyet Müdürlüğü veya İl jandarma komutanlıklara müracaat ederek yönetmeliğin 9 maddesinin (ı) bendine istinaden silah taşıma ruhsatı alabilir.