Müze Ve Anıtları Koruyan Bekçiler

Yukarıdaki Belgelere ek olarak;

  • Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
  • Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

İlgili evraklar ile ikamet ettiğiniz Emniyet Müdürlüğü veya İl jandarma komutanlıklara müracaat ederek yönetmeliğin 9 maddesinin (o) bendine istinaden silah taşıma ruhsatı alabilir.