Bulundurma Ruhsatlarında nelere dikkat etmeliyim.

  Bulundurma ruhsatı meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenir, silah bu yerler dışına çıkarılamaz. İşyerinde bulundurma ruhsatı verilebilmesi için işyerinin talep sahibine ait olması veya yöneticisi olması gerekmektedir. Bunların dışında kalan çalışanlara işyerinde bulundurma ruhsatı verilemez. Bulundurma ruhsatlı silahın tamire, istendiği zaman kontrole, poligonlara atışa götürülmesi, mesken ya da işyeri değişikliği sebebiyle nakli için mülki amirden nakil belgesi alınması zorunludur. Belirtilen amaçlara uygun olmayan nakil belgesi talepleri kabul edilmez. Bulundurma ruhsatlı silahı, yetkisiz kişi nakil belgesi olsa dahi taşıyamaz, taşıması halinde adli işlem yapılmaktadır. Yönetmelik’in 22’nci maddesine göre satın alınan silah ve mermilere ait fatura; 7 (yedi) gün süre ile yol belgesi yerine geçmektedir. Bu süre içinde ayrıca nakil belgesine gerek yoktur. Bulundurma ruhsatlı silahlar ile süresi sona ermiş taşıma ruhsatlı silahları mülki amirlikten …
Devamını oku hakkında Bulundurma Ruhsatlarında nelere dikkat etmeliyim.
  • 0