Can güvenliğinden taşıma ruhsatı için istenilen belgeler

Yukarıdaki belgelere ek olarak, 1-Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler, 2-Koruma altına alındığına dair yazı ve Bakanlığın muvafakati.