Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar

  http://silahalimsatim.com/bulundurma-ruhsati-icin-hangi-belgeler-istenir/ Yukarıdaki Belgelere ek olarak; Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı, Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı, Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı, Oda kayıt belgesi, Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır), İlgili evraklar ile ikamet ettiğiniz Emniyet Müdürlüğü veya İl jandarma komutanlıklara müracaat ederek yönetmeliğin 9 maddesinin (m) bendine istinaden silah taşıma ruhsatı alabilir. Bekçi, veznedar ve mutemetler için; İş sahibinin yazılı müracaatı, İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için), Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır). Not: Bu madde hükmün…
Devamını oku hakkında Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar
  • 0