Poligon Sahipleri

http://silahalimsatim.com/bulundurma-ruhsati-icin-hangi-belgeler-istenir/ Yukarıdaki Belgelere ek olarak; İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi, Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı, Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı, Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı, Oda kayıt belgesi, İşletme ruhsatı fotokopisi, İlgili evraklar ile ikamet ettiğiniz Emniyet Müdürlüğü veya İl jandarma komutanlıklara müracaat ederek yönetmeliğin 9 maddesinin (n) bendine istinaden silah taşıma ruhsatı alabilir.             Poligonda görevli bekçilerden; İşverenin yazılı müracaatı, İşverenden istenen ((n) bendi için) belgeler, Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK…
Devamını oku hakkında Poligon Sahipleri
  • 0