Yeni Silah Ruhsat Kanunu

Yeni silah ruhsat kanunu için çalışmalar devam etmektedir, İçişleri Bakanlığı ve Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından günümüze en uygun şekilde kanun düzenlenmektedir, Bulundurma ruhsatlarından b...

SİLAH RUHSATLARINDA SÜRE ve TEBLİGAT

Taşıma yada bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren (5) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre sonunda 7201 sayılı tebligat kanunu çerçevesinde , ruhsatın yenilenmesi hususunda zabıta tarafından gere...

BULUNDURMA RUHSAT MÜRACAATLARI

6136 sayılı kanunun uygulanmasına yönelik çıkartılan 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin 4.maddesi bulundurma ruhsatlarına esas iş ve işlemlerin içermektedir.Bu yönetmelik kapsamında 21 yaşını doldurmuş...

Silah seçimi

Silah seçimini yapacak kişilerin öncelikle silah konusunda uzman kişilere danışarak kişinin kendi özelliklerine göre bir silah seçimi yapması gerekmektedir. silahı alacağınız zaman neden dolayı silah ...

91-1779 SAYILI YÖNETMELİK

91-1779 SAYILI YÖNETMELİK 6136 SAYILI KANUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN 21/03/1991 TARİH VE 91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELİK(Resmi Gazete: 01/06/1991 tarih ve 20888 Sayı) ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞ...

Bulundurma ve Taşıma Ruhsatları

 Taşıma ve bulundurma ruhsatlarına esas teşkil eden müracaat ve işlemler Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkındaki 6136 sayılı kanun ile bu kanunun uygulanmasına ilişkin 91/1779 Karar s...

Özel Kanunları Gereği Silah Taşıma Yetkisine Sahip Olanlar

Özel kanunlarına göre her zaman ve her yerde silah taşıma yetkisine sahip ve Valiliklerce şahsi silahlarına taşıma ruhsatı verilebilecek görevliler, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli (çarşı ve mahal...

Bulundurma Ruhsatlarında nelere dikkat etmeliyim.

  Bulundurma ruhsatı meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenir, silah bu yerler dışına çıkarılamaz. İşyerinde bulundurma ruhsatı verilebilmesi için işyerinin talep sahibine ait olması...

Emekli kamu görevlileri

Emekli oluş şekline, hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı, Emekli kimlik...

En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı Veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar

  Yukarıdaki Belgelere ek olarak; Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi, İl/ilçe seçim kurulu yazısı. Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ...

En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar

  Yukarıdaki Belgelere ek olarak; Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi, İl/ilçe seçim kurulu yazısı. Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah r...

Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri

(t) Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı, Görevle ilgili seçim tutanağı.

Avukatlar silah taşıma ruhsatı

Yukarıdaki Belgelere ek olarak; Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.  İlgili evraklar ile ikamet ettiğiniz Emniyet Müdürlüğü veya İl jandarma komutanlıklara müracaat ederek yönetmeliğin 9 maddesini...

Dövize İlişkin İşlem Yapanlar

Yukarıdaki Belgelere ek olarak; İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi, Yapılan işten...

Dövize İlişkin İşlem Yapanlar

Yukarıdaki Belgelere ek olarak; İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi, Yapılan işten...

Arıcılık Yapanlar silah taşıma ruhsatı

  Yukarıdaki Belgelere ek olarak; Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi, Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı, 2000 kg bal satıldığına d...

Müze Ve Anıtları Koruyan Bekçiler

Yukarıdaki Belgelere ek olarak; Kişi/kurumun yazılı müracaatı, Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır). İlgili evraklar...

Poligon Sahipleri

Yukarıdaki Belgelere ek olarak; İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi, Yapılan işten...

Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar

  Yukarıdaki Belgelere ek olarak; Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı, Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı, Soruml...

Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar

Yukarıdaki Belgelere ek olarak; Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı, Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden ...

SIKÇA SORULAN SORULAR

1-Silah ruhsatı almak için nereye müracaat etmeliyim? Bulundurma ve Taşıma Silah Ruhsat müracaatlarında; İkamet (ev) adresleri esas alındığından ikametiniz polis bölgesi ise bulunduğunuz İl/ilçe Emniy...

BULUNDURMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

BULUNDURMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR 1. Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal ...

TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

1. Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir. 2. Ruhsatınızın veriliş sebebi o...

Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar

Yukarıdaki Belgelere ek olarak; Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı, Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı, Sorumlu ...

Ara

Üst