Emekli kamu görevlileri

Emekli oluş şekline, hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı, Emekli kimlik kartı fotokopisi, Sağlık sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ilişkin son sağlık durumunu gösterir sağlık raporu.  
Devamını oku hakkında Emekli kamu görevlileri
  • 0

Özel Kanunları Gereği Silah Taşıma Yetkisine Sahip Olanlar

Özel kanunlarına göre her zaman ve her yerde silah taşıma yetkisine sahip ve Valiliklerce şahsi silahlarına taşıma ruhsatı verilebilecek görevliler, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli (çarşı ve mahalle bekçileri dahil), Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personeli, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39’uncu maddesinin birinci fıkrasında silah taşıma başlığıyla sayılan görevliler, orman muhafaza memurları, çiftçi mallarını koruma bekçileridir.  
Devamını oku hakkında Özel Kanunları Gereği Silah Taşıma Yetkisine Sahip Olanlar
  • 0

Can güvenliğinden taşıma ruhsatı için istenilen belgeler

http://silahalimsatim.com/bulundurma-ruhsati-icin-hangi-belgeler-istenir/ Yukarıdaki belgelere ek olarak, 1-Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler, 2-Koruma altına alındığına dair yazı ve Bakanlığın muvafakati.
Devamını oku hakkında Can güvenliğinden taşıma ruhsatı için istenilen belgeler
  • 0

Fahri Temsilciler nasıl ruhsat alır

http://silahalimsatim.com/bulundurma-ruhsati-icin-hangi-belgeler-istenir/ Yukarıdaki Belgelere ek olarak; Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı. İlgili evraklar ile ikamet ettiğiniz Emniyet Müdürlüğü veya İl jandarma komutanlıklara müracaat ederek yönetmeliğin 9 maddesinin (b) bendine istinaden silah taşıma ruhsatı alabilir.  
Devamını oku hakkında Fahri Temsilciler nasıl ruhsat alır
  • 0

Basın Mensupları Taşıma Ruhsatı

http://silahalimsatim.com/bulundurma-ruhsati-icin-hangi-belgeler-istenir/ Yukarıdaki Belgelere ek olarak; 1-Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı, 2-Sarı basın kartı fotokopisi İlgili evraklar ile ikamet ettiğiniz Emniyet Müdürlüğü veya İl jandarma komutanlıklara müracaat ederek yönetmeliğin 9 maddesinin (c) bendine istinaden silah taşıma ruhsatı alabilir.  
Devamını oku hakkında Basın Mensupları Taşıma Ruhsatı
  • 0

Kuyumcu ve Sarraflar Taşıma Ruhsatı

”Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine” Taşıma ruhsatı aşağıdaki evrakları  tamamlayıp  ikamet  ettikleri ilçe  Emniyet  Müdürlüğü Ruhsat Büro Amirliklerine müracaat etmeleri  halinde Kaymakamlık Makamının  uygun görmesi durumunda  silah taşıma ruhsatı  verilir. http://silahalimsatim.com/bulundurma-ruhsati-icin-hangi-belgeler-istenir/ Yukarıdaki Belgelere ek olarak; İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi, Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı, Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı, Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı, Oda kayıt belgesi.   İlgili evraklar ile ikamet ettiğ…
Devamını oku hakkında Kuyumcu ve Sarraflar Taşıma Ruhsatı
  • 0

Banka Müdürleri Taşıma Ruhsatı

”Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine”Taşıma ruhsatı aşağıdaki evrakları  tamamlayıp  ikamet  ettikleri ilçe  Emniyet  Müdürlüğü Ruhsat Büro Amirliklerine müracaat etmeleri  halinde Kaymakamlık Makamının  uygun görmesi durumunda  silah taşıma ruhsatı  verilir. http://silahalimsatim.com/bulundurma-ruhsati-icin-hangi-belgeler-istenir/ Yukarıdaki Belgelere ek olarak; Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.). İlgili evraklar ile ikamet ettiğiniz Emniyet Müdürlüğü veya İl jandarma komutanlıklara müracaat ederek yönetmeliğin 9 maddesinin (f) bendine istinaden silah taşıma ruhsatı alabilir.  
Devamını oku hakkında Banka Müdürleri Taşıma Ruhsatı
  • 0

Pilotlar Taşıma Ruhsatı

”Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara”  Taşıma ruhsatı aşağıdaki evrakları  tamamlayıp  ikamet  ettikleri ilçe  Emniyet  Müdürlüğü Ruhsat Büro Amirliklerine müracaat etmeleri  halinde Kaymakamlık Makamının  uygun görmesi durumunda  silah taşıma ruhsatı  verilir.  http://silahalimsatim.com/bulundurma-ruhsati-icin-hangi-belgeler-istenir/ Yukarıdaki Belgelere ek olarak; Kurum yazısı, Pilotluk lisans fotokopisi. İlgili evraklar ile ikamet ettiğiniz Emniyet Müdürlüğü veya İl jandarma komutanlıklara müracaat ederek yönetmeliğin 9 maddesinin (g) bendine istinaden silah taşıma ruhsatı alabilir.  
Devamını oku hakkında Pilotlar Taşıma Ruhsatı
  • 0

Yıllık Vergi Miktarına Göre Taşıma Ruhsatı

Bilindiği üzere 2017 yılında silah taşıma ruhsatı alabilmek için gerekli olan ciro miktarı 10.300.000 olarak belirlenmişti. yıl sonunun gelmesi ile beraber 2018 yılı ocak ayında Cirodan Taşıma ruhsatı alabilecek kişilerin merak ettiği ciro miktarı açıklanmış olup, 2018 yılında açıklanacak ciro miktarı 2017 yılında şirketlerin yapmış olduğu ciro miktarını kapsamaktadır. Buna göre 2017 yılı 10.300.000 lira olan ciro miktarı 11.800.000 lira olarak belirlenmiştir.) 01.01.2018 tarihinden itibaren 2017 yılı sonu ile itibariyle cirosu 11.800.000 TL veya Kurumlar vergisi 229.000 TL ve gelir vergisi 114.000 TL  olan gerçek ve tüzel kişiler taşıma ruhsatı alabileceklerdir. 9 madddenin (h) bendinde son yapılan son değişiklik ile ilgili bilgilendirme; “Yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi tutarı her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş koma…
Devamını oku hakkında Yıllık Vergi Miktarına Göre Taşıma Ruhsatı
  • 0

Yıllık Satış Tutarı (Ciro) Taşıma Ruhsatı

”Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına” taşıma ruhsatı aşağıdaki evrakları  tamamlayıp  ikamet  ettikleri ilçe  Emniyet  Müdürlüğü Ruhsat  Büro Amirliklerine müracaat etmeleri  halinde Kaymakamlık Makamının  uygun görmesi durumunda  silah taşıma ruhsatı  verilir. http://silahalimsatim.com/bulundurma-ruhsati-icin-hangi-belgeler-istenir/ Yukarıdaki Belgelere ek olarak; İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi, Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli m…
Devamını oku hakkında Yıllık Satış Tutarı (Ciro) Taşıma Ruhsatı
  • 0